برچسب: عمران

کتاب هوش مصنوعی به بازار آمد

کتاب هوش مصنوعی، ترجمه دکتر حسنعلی مسلمان یزدی، کتابی است بسیار کاربردی برای آشنایی با مفاهیم هوش مصنوعی، الگوریتمهای تکاملی، ژنتیک، شبکه عصبی مصنوعی، منطق فازی و …امید است مورد استفاده محققان و دانشجویان...

پروژه دانشجویان دکترا

دانشجویان دکترا، درس بهینه سازی می باید ترجمه فایلهای یک و دو را که مطالب بسیار مفید و کاربردی در بحث شبکه های عصبی مصنوعی است مطابق صفحات مشخص شده انجام و در تاریخی...

مقالات مجلات خارجی و داخلی

مقالات چاپ شده در مجلات  (تماما با نمایه ISI ) 1. مMosalman, A., M. Mosalman, and H.M. Mosalman Yazdi, Equations of unsteady flow in curved trapezoidal channels. International Journal of the Physical Sciences, 2011. 6(4):...