دسته: آموزشی

مطالب امتحان

مطالب امتحان درسهای مختلف سیستمهای اطلاعات مدیریت فایل مطالب کتاب  دانلود بخش BIM کتاب سیستمهای نوین در مدیریت ساخت پروژه های عمرانی مطاب مربوط به درس HSE فایل مطالب – دانلود کتاب ایمنی در...

ربات آنلاین GPS

ربات آنلاین جی‌پی‌اس @onlineGPSbot رباتی است که در بستر پیام‌رسان محبوب تلگرام و باهدف رفع بخشی از نیاز جامعه مهندسی و عموم مردم توسط شرکت «ایده مکان بنیان توانا» و با حمایت معنوی «جامعه...

نرم‌افزار Wunderlist ( دفترچه یادداشتی برای کمک به نگارش پایان‌نامه):

نرم‌افزار Wunderlist، ازجمله بهترین نرم‌افزارهای پایان نویسی، به‌منظور مدیریت امور مربوط به پایان‌نامه شماست. همان‌طور که از نام Wunderlist پیداست، این نرم‌افزار درواقع مانند دفترچه یادداشتی برای ثبت ایده‌ها و کارهایی است که در...

دسترسی رایگان تمام دانشجویان به آموزه‌های دانشگاه صنعتی شریف

دسترسی رایگان تمام دانشجویان به آموزه‌های دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه صنعتی شریف تصمیم گرفته محتویات آموزشی کلاس‌های درس خود را در قالب فیلم جلسات کلاسی، یادداشت‌های کلاسی، جزوات آموزشی و نمونه تمرین ها از...