دسته: معرفی

معرفی

دکتر حسنعلی مسلمان یزدی در سال 1389 دکترا خود را از دانشگاه UM مالزی اخذ نمود و فوق دکترا خود را در این دانشگاه گذراند و سپس بعد از دوره کوتاهی در سئول کره...