معرفی سایت

سایت زیر یکی از سایت های خوب برای ارسال فایلهای با حجم بالا می باشد.
http://WeTransfer.com/

مطالب مرتبط