کتاب هوش مصنوعی به بازار آمد

کتاب هوش مصنوعی، ترجمه دکتر حسنعلی مسلمان یزدی، کتابی است بسیار کاربردی برای آشنایی با مفاهیم هوش مصنوعی، الگوریتمهای تکاملی، ژنتیک، شبکه عصبی مصنوعی، منطق فازی و …امید است مورد استفاده محققان و دانشجویان قرار بگیرد. می توانید از پژوهشکده امیرکبیر ایرانیان این کتاب را تهیه یا درخواست ارسال آن را نمایید.

فهرست مطالب

این کتاب 521 صفحه دارد و به مبلغ 450.000ریال می باشد

مطالب مرتبط